تُنگ میناکاری‌شده کاشان

عنوان: تُنگ میناکاری‌شده کاشان
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق: قرن ۱۲ میلادی
اندازه فیزیکی: ارتفاع ۱۳ سانتیمتر
مکان ساخت: کاشان، ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ ظروف
نوع هنر: 
 مینا نقاشی ، نقاشی زیرلعاب ، نقاشی روی لعاب
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه