درهم نقره ساسانی

عنوان: درهم نقره ساسانی
هنرمند: نامعلوم
زمان خلق:
 ۲۹۳ تا ۳۰۳ میلادی
مکان کشف: ایران
دوره تاریخی: پادشاهی نرسه ساسانی
ترکیب: نقره
دسته‌بندی موضوعی: پول
نوع هنر:
سکه‌سازی ، هنر فلزی
محل نگهداری:
موزه پرگامون برلین
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه