سکه ساسانی

عنوان: سکه ساسانی
زمان خلق: قرن ۶ میلادی
مکان کشف: ایران
ترکیب: نقره
دسته‌بندی موضوعی: پول
نوع هنر: سکه‌سازی ، هنر فلزی
محل نگهداری:
موزه ملی قطر
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه