اسطرلاب (ابزار ستاره‌شناسی)

عنوان: اسطرلاب (ابزار ستاره‌شناسی)
هنرمند: نامعلوم
تاریخ خلق:
 قرن ۱۹ تا ۲۰ میلادی
ترکیب: مس
مکان ساخت: ایران
دسته‌بندی موضوعی:‌ ابزارآلات و تجهیزات
نوع هنر:
اسطرلاب‌سازی ، هنر فلزی
محل نگهداری:
 موزه پرگامون برلین
منبع: پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه