قرآن

عنوان: قرآن
هنرمند: نامعلوم
مکان کشف: ایران
دسته‌بندی موضوعی: کتاب
نوع هنر:
صحافی سنتی ، جلدسازی چرمی ، حکاکی روی چرم 
محل نگهداری:
گالری‌های فریر و سکلر
شماره دسترسی: N/A
منبع:
 پروژه هنر و فرهنگ گوگل
حق نشر: استفاده منصفانه