هادی تجویدی

نام و نام‌خانوادگی: هادی تجویدی
تاریخ تولد: ۱۲۷۲
محل تولد: اصفهان
تاریخ درگذشت: ۱۳۱۸
تخصص: نگارگری
پدر: محمدعلی سلطان‌الکتاب اصفهانی(تذهیب کار)
جد مادری: میرزا بابا اصفهانی(نقاش)
فرزندان: محمد تجویدی، علی اکبر تجویدی، علی تجویدی
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۰ تیر ۱۳۹۹