ستار کریمی

نام و نام‌خانوادگی: ستار کریمی
تاریخ تولد: ۴ تیر ۱۳۶۰
محل تولد: صحنه، کرمانشاه
تخصص: نقاشی
شماره تماس: ۰۹۱۲۳۶۶۱۹۴۲
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۴ خرداد ۱۳۹۹