کمال الملک

نام و نام‌خانوادگی: محمد غفاری
تاریخ تولد: ۱۲۲۶
محل تولد: کاشان، اصفهان
تاریخ درگذشت:  ۲۷ مرداد ۱۳۱۹- نیشابور
تخصص: نقاشی
لقب: کمال الملک
مالکیت معنوی آثار: مالکیت عمومی
تاریخ ثبت در نوژا: ۳ خرداد ۱۳۹۹