محمد علی ودود

نام و نام‌خانوادگی: محمد علی ودود
تاریخ تولد: ۱۱ فروردین ۱۳۵۷
محل تولد: کرمانشاه
تخصص: هنرهای چوبی
سابقه فعالیت هنری: ۳۰ سال
آدرس کارگاه هنری:
تهران
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹