آنه محمد تاتاری

نام و نام‌خانوادگی: آنه محمد تاتاری
تاریخ تولد: ۱ اردیبهشت ۱۳۳۶
محل تولد: گنبد کاووس، گلستان
تخصص: نقاشی
آدرس کارگاه هنری: تهران
سابقه فعالیت هنری: سی سال فعالیت حرفه ای
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام ، وبسایت

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۲ خرداد ۱۳۹۹