فائزه تفقدی

نام و نام‌خانوادگی: فائزه تفقدی
تاریخ تولد: ۵ مرداد ۱۳۶۲
محل تولد: تهران
تخصص: رودوزی های سنتی
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۲ خرداد ۱۳۹۹