پریسا کرمی

نام و نام‌خانوادگی: پریسا کرمی
تاریخ تولد: ۱ بهمن ۱۳۶۸
محل تولد: خلخال، اردبیل
تخصص: نقاشی زیرلعابی سرامیک
سابقه فعالیت هنری: شروع فعالیت از ۱۳۸۴
شماره تماس: ۰۹۳۰۲۷۲۸۱۶۷
آدرس کارگاه هنری: تبریز
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹