مهدی ضیاءالدینی

نام و نام‌خانوادگی: مهدی ضیاءالدینی
تاریخ تولد: ۱۲ آبان ۱۳۴۰
محل تولد: سنندج، کردستان
تخصص: طراح، نقاش، مجسمه ساز
آدرس کارگاه هنری: عمارت خسروآباد سنندج
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹