هادی خانی

نام و نام‌خانوادگی: هادی خانی
تاریخ تولد: ۱۵ خرداد ۱۳۷۱
محل تولد: زنجان
تخصص: نقاش
آدرس کارگاه هنری: زنجان
شماره تماس:
۰۹۳۷۱۰۷۱۰۰۳
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۸ خرداد ۱۳۹۹