هانیبال الخاص

نام و نام‌خانوادگی: هانیبال الخاص
تاریخ تولد: ۲۶ خرداد ۱۳۰۹
محل تولد: کرمانشاه
تاریخ درگذشت: ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
تخصص: نقاشی
سابقه فعالیت هنری: ۵۴ سال
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۷ خرداد ۱۳۹۹