علی محمدی

نام و نام‌خانوادگی: علی محمدی
تاریخ تولد: ۱ بهمن ۱۳۴۲
محل تولد: سنندج، کردستان
لقب: حزین کردستان
تخصص: نازک کاری و معرق کاری چوب
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۶۸
شماره تماس:
۰۹۱۸۸۷۳۳۲۶۸
آدرس کارگاه هنری:
سنندج، خیابان هفدهم شهریور
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۵ خرداد ۱۳۹۹