لیلیت تریان

نام و نام‌خانوادگی: لیلیت تریان
تاریخ تولد: ۱۰ دی ۱۳۰۹
محل تولد: محله نادری، تهران
تاریخ درگذشت: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
تخصص: مجسمه ساز
لقب: مادر مجسمه سازی ایران
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
منابع تصاویر: پشت بام ، مهر 
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۷ خرداد ۱۳۹۹