سمیه رادی

نام و نام‌خانوادگی: سمیه رادی
تاریخ تولد: ۱ تیر ۱۳۶۹
محل تولد: کرمان
تخصص: پته دوزی
گروه هنری: گوجینو
آدرس کارگاه هنری: شهداد، منطقه تکاب، آبادی شفیع آباد
شماره تماس: ۰۹۱۳۶۶۳۷۰۴۱
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۳ خرداد ۱۳۹۹