علی اکبر بهزادیان

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر بهزادیان
تاریخ تولد: ۱۳۱۱
محل تولد: محله جورآباد سنندج، کردستان
تاریخ درگذشت: ۲۲ اسفند ۱۳۸۵
تخصص: نازک کاری چوب
سابقه فعالیت هنری: ۷۰ سال
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۵ خرداد ۱۳۹۹