حسین بهزاد

نام و نام‌خانوادگی: حسین بهزاد
تاریخ تولد: ۱۲۷۳
محل تولد: شیراز، فارس
تاریخ درگذشت:  ۲۱ مهر ۱۳۴۷ – تهران
تخصص: مینیاتور
لقب: شاعر رنگها
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹