جواد حمیدی

نام و نام‌خانوادگی: جواد حمیدی
تاریخ تولد: ۱۲۹۷
محل تولد: همدان
تاریخ درگذشت: ۱۵ اسفند ۱۳۸۰
تخصص: نقاشی
سابقه فعالیت هنری: ۵۶ سال
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۷ خرداد ۱۳۹۹