هادی ضیاءالدینی

نام و نام‌خانوادگی: هادی ضیاءالدینی
تاریخ تولد: ۱۱ آبان ۱۳۳۵
محل تولد: سنندج، کردستان
تخصص: طراح، نقاش، مجسمه ساز
آدرس کارگاه هنری: عمارت خسروآباد سنندج
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹