فرامرز توکلی

نام و نام‌خانوادگی: فرامرز توکلی
تاریخ تولد: ۱ مهر ۱۳۴۶
محل تولد: سنندج، کردستان
تخصص: هنرهای چوبی
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۷۴
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۶ خرداد ۱۳۹۹