ابراهیم اکبری گرز

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم اکبری گرز
تاریخ تولد: ۱ اردیبهشت ۱۳۵۲
تخصص: نقاشی، طراحی
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۶۹ تا کنون
شماره تماس: ۰۹۱۲۳۲۱۹۱۰۰ – ۰۲۱۶۶۴۳۹۸۰۸
آدرس کارگاه هنری: تهران، خیابان رودکی
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۱ خرداد ۱۳۹۹