حسنعلی وزیری

نام و نام‌خانوادگی: حسنعلی وزیری
تاریخ تولد: ۱۲۶۹
محل تولد: تهران
تاریخ درگذشت: ۱۳۳۳
تخصص: نقاش، پیکرتراش
سبک هنری: واقع گرایی
مدرک تحصیلی: دیپلم از مدرسه صنایع مستظرفه
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
مرجع آثار: وبسایت آراس
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۰ تیر ۱۳۹۹