محمد ابراهیم جعفری

نام و نام‌خانوادگی: محمد ابراهیم جعفری
تاریخ تولد: ۱۳۱۹
محل تولد: بروجرد، لرستان
تاریخ درگذشت: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
تخصص: نقاش، شاعر
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۱ تیر ۱۳۹۹

این صفحه با عشق تقدیم می شود به شیما معماری، مدیر هنری نوژا