محمد تجویدی

نام و نام‌خانوادگی: محمد تجویدی
تاریخ تولد: ۱۳۰۳
محل تولد: تهران
تاریخ درگذشت: ۱۳۷۳
تخصص: نگارگری
پدر: هادی تجویدی
برادران: علی اکبر تجویدی (نقاش)، علی تجویدی (ویولنیست)
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
منبع تصاویر: خبرینه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۲ تیر ۱۳۹۹