علی اکبر تجویدی

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر تجویدی
تاریخ تولد: ۱۳۰۵
محل تولد: تهران
تاریخ درگذشت: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
تخصص: نقاش، پژوهشگر تاریخ هنر، باستان شناس
پدر: هادی تجویدی
برادران: علی تجویدی(ویولنیست)، محمد تجویدی(نگارگر)
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۸ تیر ۱۳۹۹