امیر هوشنگ جزی زاده

نام و نام‌خانوادگی: امیر هوشنگ جزی زاده
تاریخ تولد: ۱۳۱۲
محل تولد: اصفهان
تخصص: مینیاتور، طراحی فرش
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۸ تیر ۱۳۹۹