قربانعلی قربانی

نام و نام‌خانوادگی: قربانعلی قربانی
تاریخ تولد: ۲ فروردین ۱۳۱۲
محل تولد: جاسب، مرکزی
تاریخ درگذشت: ۳۱ فروردین ۱۳۸۵
تخصص: نقاشی پشت شیشه
سابقه فعالیت هنری: ۵۰ سال
آدرس کارگاه هنری: قم
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۸ تیر ۱۳۹۹