علی اکبر صنعتی

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر صنعتی
تاریخ تولد: ۱۰ فروردین ۱۲۹۵
محل تولد: کرمان
تاریخ درگذشت: ۱۳ فروردین ۱۳۸۵
تخصص: نقاشی، مجسمه سازی
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۸ تیر ۱۳۹۹