احمد اسفندیاری

نام و نام‌خانوادگی: احمد اسفندیاری
تاریخ تولد: ۳ اردیبهشت ۱۳۰۱
محل تولد: محله فخرآباد، تهران
تاریخ درگذشت: ۲۹ اسفند ۱۳۹۱
تخصص: نقاشی
لقب: نقاش آبی ها
آدرس درگاه اینترنتی: وبسایت
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۸ تیر ۱۳۹۹