فریدون صدیقی

نام و نام‌خانوادگی: فریدون صدیقی
تاریخ تولد: ۳۰ خرداد ۱۳۱۵
محل تولد: عین الدوله، تهران
تاریخ درگذشت: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
تخصص: مجسمه سازی
پدر: ابوالحسن صدیقی
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۲ تیر ۱۳۹۹