یدالله خادمی

نام و نام‌خانوادگی: یدالله خادمی
تاریخ تولد: ۱ اردیبهشت ۱۳۵۰
محل تولد: محله جورآباد سنندج، کردستان
تخصص: هنرهای چوبی
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۶۷
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۲ تیر ۱۳۹۹