نجمه محمدی نژاد

نام و نام‌خانوادگی: نجمه محمدی نژاد
تاریخ تولد: ۱۳ دی ۱۳۶۱
محل تولد: کرمان
تخصص: طراحی لباس، طراحی سنتی، پته دوزی
شماره تماس: ۰۹۱۳۱۹۶۵۲۲۰
سابقه فعالیت هنری: ۲۰ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام

مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۰ تیر ۱۳۹۹