هویا میرمقتدایی

نام و نام‌خانوادگی: هویا میرمقتدایی
تاریخ تولد: ۱۲ آذر ۱۳۶۸
محل تولد: اصفهان
تخصص: نقاشی، طراحی
تکنیک: پاستل گچی
شماره تماس: ٠٩١٣٨٠٩٠٢١٠
سابقه فعالیت هنری: ۱۲ سال
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۲ تیر ۱۳۹۹