سید مهدی حسینی

نام و نام‌خانوادگی: سید مهدی حسینی
تاریخ تولد: ۲۴ فروردین ۱۳۶۹
محل تولد: مشهد، خراسان رضوی
تخصص: عکاسی
ژانر عکاسی: مستند اجتماعی
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۹۱
آدرس کارگاه هنری: گرگان، گلستان
شماره تماس: ۰۹۱۹۵۵۷۴۳۲۰
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۲ تیر ۱۳۹۹