شلیر قدیمی

نام و نام‌خانوادگی: شلیر قدیمی
تاریخ تولد: ۱۳ خرداد ۱۳۶۳
محل تولد: سقز، کردستان
تخصص: نقاشی، طراحی
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۲ تیر ۱۳۹۹