مژگان عبداللهی دولق

نام و نام‌خانوادگی: مژگان عبداللهی دولق
تاریخ تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۴۹
محل تولد: تهران
تخصص: هنرهای دستی
سابقه فعالیت هنری:  ۲۵ سال
شماره تماس: ۰۹۰۲۵۴۳۹۶۶۶
آدرس کارگاه هنری: کرج
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام ، وبسایت
مالکیت معنوی آثار:
استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۳۰ شهریور ۱۳۹۹