عبدالله عبدی بزدی

نام و نام‌خانوادگی: عبدالله عبدی بزدی
تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۵۶
محل تولد: تربت جام، خراسان رضوی
تخصص: نوازنده و خواننده دوتار
شماره تماس: ۰۹۳۶۳۰۴۷۶۳۰
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۹ شهریور ۱۳۹۹