محیا زارع

نام و نام‌خانوادگی: محیا زارع
تاریخ تولد: ۳ آبان ۱۳۷۹
محل تولد: یزد
تخصص: نگارگری
سابقه فعالیت هنری: ۸ سال
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۹ آذر ۱۳۹۹