حمیده جمالزهی کمال آبادی

نام و نام‌خانوادگی: حمیده جمالزهی کمال آبادی
تاریخ تولد: ۱۵ مرداد ۱۳۶۲
محل تولد: خاش، سیستان و بلوچستان
تخصص: سوزندوزی بلوچ
سابقه فعالیت هنری: ۸ سال
شماره تماس: ۰۹۳۰۰۲۶۱۵۵۶
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۵ تیر ۱۳۹۹