جمشید پراوزان

نام و نام‌خانوادگی: جمشید پُراوزان
تاریخ تولد: ۱ فروردین ۱۳۴۳
محل تولد: مریوان، کردستان
تخصص: مجسمه ساز، نقاش
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۵۵
شماره تماس: ۰۹۱۸۸۷۲۵۳۵۰
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۵ تیر ۱۳۹۹