خسرو شاهین

نام و نام‌خانوادگی: خسرو شاهین
تاریخ تولد: ۴ اردیبهشت ۱۳۴۲
محل تولد: بابل، مازندران
تخصص: نقاشی، خوشنویسی
شماره تماس: ۰۹۱۱۹۰۵۲۲۹۲
آدرس کارگاه هنری: بابلسر، خیابان شریعتی۱، گالری دادا
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۵ تیر ۱۳۹۹