قربانعلی کرم پور عمرانی

نام و نام‌خانوادگی: قربانعلی کرم پور عمرانی
تاریخ تولد: ۱۳۱۶
محل تولد: روستای دیوا عمران، بندپی بابل
تخصص: نمدمالی
آدرس کارگاه هنری: بابل، بندپی غربی، روستای دیوا عمران
شماره تماس: ۰۹۳۳۲۲۴۷۳۲۳
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۷ مرداد ۱۳۹۹