سید بهمن ابطحی

نام و نام‌خانوادگی: سید بهمن ابطحی
تاریخ تولد: ۲۶ بهمن ۱۳۶۵
محل تولد: آمل، مازندران
تخصص: نمدمالی
آدرس کارگاه هنری: بابل، بندپی غربی، روستای دیوا عمران
شماره تماس: ۰۹۳۳۲۲۴۷۳۲۳
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۷ مرداد ۱۳۹۹