فرشته آقاجانی

نام و نام‌خانوادگی: فرشته آقاجانی
تاریخ تولد: ۲۳ مرداد ۱۳۶۹
محل تولد: قزوین
تخصص: زیورآلات سنتی و دستساز
سابقه فعالیت هنری: ۲ سال
شماره تماس: ۰۹۹۰۰۴۰۷۸۶۹
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۷ مرداد ۱۳۹۹