خشایار جنتی نژاد

نام و نام‌خانوادگی: خشایار جنتی نژاد
تاریخ تولد: ۲۸ مرداد ۱۳۵۴
محل تولد: تهران
تخصص: هنرهای چوبی
آدرس کارگاه هنری: ستارخان، هنرکده جنت الماوا
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۲۷ مرداد ۱۳۹۹