عبدالقادر افضلی

نام و نام‌خانوادگی: عبدالقادر افضلی
تاریخ تولد: ۱۰ اسفند ۱۳۲۹
محل تولد:
باخرز، خراسان رضوی
تخصص: سازگر و رامشگر موسیقی شرق خراسان
سابقه فعالیت هنری: از سال ۱۳۵۵
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۲۸۰۶۵۲
آدرس شبکه اجتماعی: اینستاگرام
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۶ آذر ۱۳۹۹