سیده الهام زمانی

نام و نام‌خانوادگی: سیده الهام زمانی
تاریخ تولد: ۹ اسفند ۱۳۶۰
محل تولد: بیجار، کردستان
تخصص: رزین آبستره
سابقه فعالیت هنری: ۳ سال
آدرس کارگاه هنری: کرج، شهرک بنفشه
آدرس شبکه اجتماعی هنرمند: اینستاگرام 
مالکیت معنوی آثار: استفاده منصفانه
تاریخ ثبت در نوژا:
۱۶  آذر ۱۳۹۹